Page 6 - STAMPS ALBUM
P. 6

δώσει. Επιπροσθέτως, οι ιστορίες που μεταφέρουν εί-
           ναι ανεκτίμητης αξίας, τόσο αυτών που έφθασαν στον
           προορισμό τους όσο και αυτών που δεν έφτασαν.


           Όπως συνέβη και στην περίπτωση των χαρτονομισμά-
           των, οι εμπόλεμες χώρες επωφελήθηκαν πλήρως του
           ιδεολογικού και προπαγανδιστικού πλούτου τους ως
                                      Μια σειρά από γραμματόσημα σε ένα γράμμα που στάλθηκε από τη Νέα
           οχήματα του Κράτους και ακόμη περισσότερο του με-   Υόρκη στην Αγγλία τον Σεπτέμβριο του 1943, το οποίο επιστράφηκε στον
           γάλου όγκου και της ποικιλίας των εκδόσεων τους. Για      αποστολέα για ανεπαρκή ταχυδρομικά τέλη.
           τα σχέδια τους αξιοποίησαν όλα τα μοτίβα και θέμα-
           τα του φιλοτελισμού που προϋπήρχαν του πολέμου.    Οι Ναζί ωστόσο δεν περιορίστηκαν στην εξύψωση του
           Ακόμη και στις πιο συμβατικές εκδοχές τους, για πα-  ηγέτη τους. Προσέφυγαν και σε άλλες εθνικές τους
           ράδειγμα το ομοίωμα των αρχηγών των κρατών ή των   φιγούρες, παραποιώντας όμως το πραγματικό τους
           ιστορικών εθνικών προσωπικοτήτων της φιλοτελικής   νόημα. Αυτό συνέβη με την εικόνα του στρατάρχη Χί-
           παράδοσης, όπως είναι στην περίπτωση των Συμμά-    ντενμπουργκ, πρώην προέδρου της Δημοκρατίας της
           χων οι εικόνες του Ουίνστον Τσόρτσιλ ή του Ντουάιτ  Βαϊμάρης, που καταργήθηκε από τους ίδιους τους
           Αϊζενχάουερ, εισήχθησαν μοναδικές παραλλαγές.     Ναζί για να επιβάλλουν το δικτατορικό καθεστώς.
                                      Μια άλλη περίπτωση είναι αυτή του μεγάλου συνθέτη
           Επιπλέον, τα απολυταρχικά Κράτη όπως το Τρίτο Ράιχ  Ρίτσαρντ Βάγκνερ, η τιμή του οποίου είχε αμαυρωθεί
           και η ΕΣΣΔ, δεν παρέμειναν μόνο στη χρήση των μορ-  λόγω της αδελφής του, που ήταν αφοσιωμένη στο Τρί-
           φών των ηγετών τους. Στη Γερμανία, το πρόσωπο του   το Ράιχ. Ο Βάγκνερ αναπαραστάθηκε ως πρεσβευτής
           Αδόλφου Χίτλερ δεν χρησιμοποιήθηκε πάντα μόνο του   της Άριας φυλής, κάτι το οποίο δεν υπερασπίστηκε
           σε ένα γραμματόσημο, όπως θα δούμε στην παρούσα    ποτέ ο ίδιος, δεδομένου ότι ουδέποτε δεν αναγνώρισε
           στη συλλογή. Προστέθηκε για παράδειγμα, η εικόνα   τη θεωρία τους. Επιπλέον, οι Ναζί επινόησαν εκ νέου
           ενός αρχηγού ξένου κράτους -κάτι αδιανόητο πριν από  την πρόσφατη ιστορία της χώρας με τον πανηγυρικό
           τον πόλεμο- όπως ήταν η εικόνα του Ιταλού σύμμαχου  εορτασμό του Πραξικοπήματος στο Μόναχο, που έλα-
           Μπενίτο Μουσολίνι, σε πρώτο ή σε δεύτερο πλάνο,    βε χώρα με επικεφαλής το τότε νεοσύστατο ναζιστικό
           αντιπροσωπεύοντας τις δύο πλευρές του Άξονα του  κόμμα του 1921, το οποίο οδήγησε στην απόλυτη απο-
           νέου κόσμου. Για τον εορτασμό των πεντηκοστών γε-   τυχία του Αδόλφου Χίτλερ. Ήταν ένας τρόπος για να
           νεθλίων του Φύρερ προχώρησαν σε κάτι περισσότερο.   δυσφημίσουν τη δημοκρατία που είχε προσπαθήσει
           Δημιούργησαν ένα ξεχωριστό σχέδιο, διάσημο μεταξύ   να επικρατήσει από την δεκαετία του 1920 ως ρεβαν-
           των συλλεκτών, με τον Χίτλερ να προσφέρει λουλού-   σισμό. Τα όμορφα αυτά δείγματα της συλλογής, απει-
           δια στα μικρά παιδιά της νέας γενιάς της Άριας φυλής. κονίζουν το βάθος των θεμάτων και των αναγνώσεων

                  Διάφορα γραμματόσημα της συλλογής με πρωταγωνιστή τον Αδόλφο Χίτλερ μόνο του ή με τον Μπενίτο Μουσολίνι.
               ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ | H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ | 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11