Page 7 - STAMPS ALBUM
P. 7

που μπορεί να διακρίνει κανείς με απλή παρατήρηση.  Αλλού απεικονίζεται ένας στρατιώτης που ζητάει χρή-
                                   ματα από έναν πολίτη υπό την απειλή όπλου. Άλλες
        Υπάρχουν επίσης ομοιώματα του Λένιν και του Στάλιν  απεικονίσεις της ναζιστικής προπαγάνδας περιλαμβά-
        που συμβολίζουν τις αξίες του Κόκκινου Οκτώβρη,    νουν γραμματόσημα της Νεολαίας του Χίτλερ, όπου
        του αυτοκράτορα Χιροχίτο στην Ιαπωνία ή, μεταξύ    εκθειάζεται ο μιλιταρισμός, το μεγαλείο και η ατομική
        των συμμάχων του Γ' Ράιχ, του ηγέτη της Κροατίας   θυσία προς χάριν του συνόλου, ως παρακαταθήκη για
        Άντε Πάβελιτς, επικεφαλή της Ουστάσι, ενός τοπικού  το μέλλον του Γ' Ράιχ.
        αιματηρού ναζιστικού κόμματος.
                                   Παράχθηκαν επίσης γραμματόσημα για εκστρατεί-
        Στο σύνολό τους, αποτελούν μόνο ένα μικρό δείγμα.   ες, όπως εκείνα των Αφρικανικών Στρατευμάτων, τα
        Οι εκδηλώσεις εις μνήμην των γεγονότων και η ιδεολο- οποία χρησιμοποιήθηκαν από τα στρατεύματα του
        γία των καθεστώτων καταλάμβαναν εξέχουσες θέσεις.   στρατηγού Έρβιν Ρόμελ τότε που κατείχε το μέτωπο
        Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν το μεγαλύτερο    στη Βόρεια Αφρική. Για τον Γιόζεφ Γκέμπελς ήταν ένα
        πλήγμα που δέχτηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου   μέσο για να ανέβει το ηθικό του γερμανικού πληθυ-
        σε μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές σειρές: την ήττα  σμού μετά την ήττα στο Στάλινγκραντ. Τα στρατεύμα-
        του Περλ Χάρμπορ, προς τιμήν εκείνων που έχασαν τη  τά του και μαζί με αυτά, οι επιστολές τους, αποτελού-
        ζωή τους κατά τη διάρκεια της ξαφνικής επίθεσης στη  σαν απόδειξη ότι ο πόλεμος δεν είχε χαθεί.
        ναυτική βάση των νησιών της Χαβάης το Δεκεμβρίου
        1941, η οποία σηματοδότησε την έναρξη του πολέμου.  Τα γραμματόσημα έπαιζαν επίσης ρόλο στην οικονο-
        Πριν, όταν οι ΗΠΑ διατηρούσαν ακόμη ουδέτερη στά-   μία του πολέμου. Τη στιγμή που οι Ναζί εκθείαζαν στη
        ση, εξέδιδαν αναμνηστικά κομμάτια με το Άγαλμα της  νεολαία τον μιλιταρισμό, οι Ηνωμένες Πολιτείες προ-
        Ελευθερίας, τη δάδα καθώς και συστοιχίες κανονιών,  σέγγιζαν τους μαθητές τους με ένα πιο φιλικό τρόπο,
        για να ευαισθητοποιήσουν τον πληθυσμό ώστε να δε-   δηλαδή με διαγωνισμούς στα σχολεία για τη συλλογή
        χτεί να συμμετάσχει στον πόλεμο.           κεφαλαίου από την πώληση των γραμματοσήμων κάτι
                                   το οποίο ήταν σημαντικό για τη χρηματοδότηση του
        Η Ιαπωνία έκανε το ίδιο, τιμώντας τους ήρωες που συ- πολέμου. Η συμβολή τους υπερέβη τις προβλέψεις
        νέβαλαν στις απώλειες του άμαχου πληθυσμού, καθώς   των εσόδων των Ηνωμένων Πολιτειών.
        και στις στρατιωτικές απώλειες του Περλ Χάρμπορ με
        μια σειρά αφιερωμένη στην αεροπορία και τους Ιά-
        πωνες πιλότους, τους καμικάζι που βοήθησαν στην
        καταστροφή της βάσης. Πρόκειται για δείγματα ψυχο-
        λογικών κίνητρων για τον πληθυσμό των ΗΠΑ και μια
        απόπειρα κατήχησης για τους Ιάπωνες.

        Η προπαγάνδα των μικρών γραμματόσημων που
                                   Νεοϋορκέζικη σφραγίδα του 1943, που ενθάρρυνε τον λαό να αγοράζει
        κολλούσαν στις γωνίες των επιστολών, πέρασε στην     γρμματόσημα για να βοηθήσει τη χρηματοδότηση του πολέμου.
        παρωδία. Ένα παράδειγμα είναι η συλλογή των βρε-
        τανικών γραμματοσήμων που χλευάζουν την ολοκλη-
        ρωτική σκέψη την οποία επέβαλε ο ναζιστής υπουργός  Ακολούθησαν και οι Σύμμαχοι αυτό το ιδεολογικό κόλ-
        της προπαγάνδας Γιόζεφ Γκέμπελς, ή την περίπτωση   πο. Η ΕΣΣΔ εξύμνησε τη δύναμη του ρωσικού λαού
        των γραμματοσήμων που εξέδωσε το Τρίτο Ράιχ για    στις πολιορκίες του Λένινγκραντ, της Μόσχας και του
        αυτό που αποκαλούμε «Βοήθεια του Χειμώνα». Αυτή   Στάλινγκραντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως μέρος του
        η πρωτοβουλία του Ράιχ αποσκοπούσε στο να αντλή-   ψυχολογικού πολέμου τους, εισήγαγαν κρυφά κάποιες
        σει άμεσα τα κεφάλαια από τον πληθυσμό.        σειρές γραμματοσήμων στις κατεχόμενες χώρες, ώστε
                                   να παρακινήσουν τους ανθρώπους κατά της γερμανι-
        Τα βρετανικά γραμματόσημα αποκάλυψαν τη διαφθο-    κής κατοχής. Παρ’ όλο που ήταν λίγα, ήταν μοναδικής
        ρά. Σε ένα βλέπουμε έναν στρατιώτη με τραυματισμέ-  ποιότητας: φτιάχτηκαν με περισσότερα από δύο χρώ-
        νο πρόσωπο και στο φόντο ο Γκέρινγκ και ο Στράιχερ.  ματα, για να έχουν ιδιαίτερη αξία για τους συλλέκτες.
        6 | H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12